Начало Немски за начинаещи  
        Какво е | Английски 1 | Английски 2 | Немски | Френски | Поръчка | Тестване | Регистрация | Консултация   
 
  Този самоучител ви дава...
 
 

... възможност да усвоите основите на немския език. Направен е така, че да можете да учите абсолютно самостоятелно, без да са Ви необходими каквито и да е предварителни познания по езика.

Всички думи и диалози на екрана са преведени на български. Разгледани са граматичните правила свързани с правописа, словореда, образуване на множествено число, лични, притежателни и възвратни местоимения, винителен, дателен и родителен падеж, спомагателни и възвратни глаголи и много други.

Интерактив Немски за начинаещи включва

51 увлекателни диалога с аудиопревод
1250 думи и фрази с възможност за графичен анализ на произнасянето им
323 писмени упражнения с оценка по шестобалната система
49 виртуални разговора със запис и прослушване на репликите
4 теста с точкова оценка
4 часа аудиоматериал за слушане в състояние на релаксация
* Комплектът съдържа 1 CD-ROM, 1 CD-Audio и ръководство за работа.
 

ИНТЕРАКТИВ Немски за начинаещи ще Ви даде възможност свободно да водите разговор в ежедневни ситуации като: среща на улицата, идват ни гости, как да стигна до ..., на гарата, в банката, в пощата, в супермаркета, при хлебаря, на пазара, при лекаря, в аптеката и др.