Начало Френски за начинаещи  
        Какво е | Английски 1 | Английски 2 | Немски | Френски | Поръчка | Тестване | Регистрация | Консултация   
 
  Този самоучител ви дава...
 
 

... възможност да усвоите основите на френския език. Направен е така, че да можете да учите абсолютно самостоятелно, без да са Ви необходими каквито и да е предварителни познания по езика.

Всички думи и диалози на екрана са преведени на български. Разгледани са граматичните правила свързани с правописа, разказни и въпросителни изречения, определителен и неопределителен член за мъжки и женски род - единствено и множествено число, самостоятелни и лични, показателни и притежателни местоимения, наречия, преки и непреки допълнения, степенуване на прилагателните и наречията, спомагателни и правилни глаголи, сегашно и минало просто време и много други. Предвидена е напълно функционална виртуална клавиатура, с помощта на която можете да попълвате писмените упражнения без да се налага да инсталирате френска клавиатурна подредба!

Интерактив Френски за начинаещи включва

48 увлекателни диалога с аудиопревод
850 думи и фрази с възможност за графичен анализ на произнасянето им
77 писмени упражнения с оценка по шестобалната система
45 виртуални разговора със запис и прослушване на репликите
4 теста с точкова оценка
3 часа аудиоматериал за слушане в състояние на релаксация
* Комплектът съдържа 1 CD-ROM, 1 CD-Audio и ръководство за работа.
 

ИНТЕРАКТИВ Френски за начинаещи ще Ви даде възможност свободно да водите разговор в ежедневни ситуации като: среща с приятели, на летището, как ще прекараме отпуската, в един непознат град, разговори за музика, какво ще ядем, в супермаркета, подготовка за пътуване, в хотела и др.