Начало  Английски за начинаещи  
        Какво е | Английски 1 | Английски 2 | Немски | Френски | Поръчка | Тестване | Регистрация | Консултация   
 
  Този самоучител ви дава...
 
 

... възможност да усвоите основите на английския език. Направен е така, че да можете да учите абсолютно самостоятелно, без да са Ви необходими каквито и да е предварителни познания по езика. Използването му не изисква специални умения за работа с компютър и е пределно улеснено благодарение на интерфейса на български език.

Всички думи и диалози на екрана са преведени на български. Разгледани са граматичните правила свързани със словореда, образуване на мн. число, лични, притежателни и възвратни местоимения, степенуване на прилагателните имена, употреба на модалните и неправилните глаголи, сегашно, минало и бъдеще просто време, повелително наклонение и много други.

Интерактив Английски за начинаещи включва

65 увлекателни диалога с аудиопревод
1250 думи и фрази с възможност за графичен анализ на произнасянето им
326 писмени упражнения с оценка по шестобалната система
56 виртуални разговора със запис и прослушване на репликите
4 теста с точкова оценка
3 интерактивни кръстословици
5 часа аудиоматериал за слушане в състояние на релаксация
* Комплектът съдържа 1 CD-ROM, 1 CD-Audio и ръководство за работа.
 

ИНТЕРАКТИВ Английски за начинаещи ще Ви даде възможност свободно да водите разговор в ежедневни ситуации като: запознанство, среща с приятели, разговори по телефона, писане на писма, на гарата, пазаруване, новият дом, свободното време, един час в училище, в туристическата агенция и др.